Spravedlivý údiv soudce Zelenky - ( kauza DR)

19. 06. 2019 14:02:59
Aneb - divit by se konečně měla začít i česká veřejnost. Přesněji ti, kteří neustále vedou nemístné a urážlivé komentáře směrem k osobě MUDr. Davida Ratha.

Včerejší soudní jednání v rámci odvolacího řízení v kauze MUDr. Davida Ratha přineslo jeden vzácný - a pro veřejnost velmi zásadní moment. Předseda senátu, Pavel Zelenka, při něm vznesl údiv nad jednou skutečností - a to takovou, která je tou nejzásadnější v celé kauze.

Soudce Zelenka svého času shodil ze stolu tzv. důkaz odposlechů, přičemž označil odposlechy jako nezákonné. Byl to jeden z klíčových momentů, kdy se společnost mohla začít zaobírat otázkou, jak to tedy celé vlastně je. K tomu abychom se dostali dál a ledacos si osvětlili - jsem si vzala k ruce vyjádření právníka, vysokoškolského pedagoga, Zdeňka Koudelky, který kauzu od samého začátku mapuje a sděluje do médii fakta, která by veřejnosti neměla zůstat zamlčena a měla by se jimi zabývat. Zabývat v případě - pokud chce vynášet nad MUDr. D. Rathem svůj soud.

Začnu trochu obšírněji, abych se pak mohla vrátit k tomu, proč svůj blog píši - tedy ke včerejšímu jednání odvolacího soudu. Vrátím se úplně na začátek vypuknutí celé kauzy.

Ten se datuje rokem 2011, kdy se k náměstkovi Nejvyššího státního zastupitelství v Brně, panu Střížovi, dostavil bývalý detektiv, Libor Gregor. (Ten je nejdůležitější postavou mého blogu, neboť právě on včera na vyzvání soudce , Pavla Zelenky, podává svou výpověď.

Není běžnou praxí, že by byl jen tak někdo přijat na Nejvyšší státní zastupitelství......, ale pan Gregor to však dokázal a čestnou výjimku získal.

Nutno podotknout, že L. Gregor odešel od policie roku 2003 - s nepříliš dobrou vizitkou. Přesto je tento muž okamžitě přijat náměstkem Nejvyššího státního zástupce, Pavla Zemana.

Gregor přichází s ohlášením korupce a na základě jeho pohovoru s náměstkem Střížem, se rozjíždí celé vyšetřování.

Později se ukazuje, že případ nesouvisí s odhalením korupce na hejtmanství, ale souvisí s vnitrostranickým bojem v rámci ČSSD a jejím financováním. Právník Koudelka uvádí, že i když to veřejnost nerada slyší - stal se Rath, Pancová i Kott obětí tohoto boje. ( Více lze dohledat v mém předchozím blogu na téma ČSSD, role pana Hamáčka-šéfa ČSSD a jeho dřívější funkce volebního manažera strany). Co shledávám jako skutečně velmi logické a spravedlivé z úst právníka, pana Koudelky, je to, že byť byl D. Rath chycen s jakousi krabicí, tak je nutno na kauzu pohlížet s komplexními souvislostmi - což je veřejnosti v rámci mediálního tlaku upíráno. ( A já jen znova dodávám - proto ta veřejnost řvala a "popravovala" po začátku vypuknutí celé kauzy až do doby dnešní, neboť mediální stvůry svou práci provedly mistrně. Skutečně se nestydím za své příkré vyjádření vůči mediální sféře, protože jako řadový občan jsem rozhořčena tím, co si novinářská a redaktorská profese smí dovolit, jak její funkce nabývá rozměru sprostého bulváru - byť se má jednat o seriozní, svobodné a respektované informování národa. V kauze DR jsme svědky manipulace s hlasem veřejnosti, doslovném lživém informování veřejnosti a vymývání mozku lidí v zemi).

Přistoupím k další zajímavé postavě v celé kauze - a znova klíčové.

JUDr. Lenka Bradáčová, která je krátce po vypuknutí kauzy DR jmenována vrchní státní zástupkyní v Praze.Vrátím se trochu do minulosti této ženy.

Na Státním zastupitelství v Ústí sedí řadová st. zástupkyně, JUDr. Lenka Bradáčová. Ač kauza DR spadala místně pod stř. Čechy, případ byl přidělen Ústí. Zvláštní, viďte?! Jak je to možné?

Právník, Zdeněk Koudelka, vznáší polemiku nad vizí nejvyššího státního zástupce, Pavla Zemana, aby se ambiciozní L. Bradáčová stala vrchní státní zástupkyní v Praze. Funkci jí ovšem musí zajistit případ, na kterém se mediálně a celospolečensky "proslaví". A odtud vítr vane. Bradáčová v té době udržuje vztah s vyšetřovatelem kauzy, policistou Vincencem. Na tyto skutečnosti ohledně podjatosti(milostný poměr st.zástupkyně a vyšetřovatele) upozorňovala od samého začátku obhajoba DR mnohokrát. Zřetel na to brán nebyl - ovšem už z mnoha míst zaznívá( nejen v případě právníka Koudelky) - jak je to možné?

Když jsme tedy u těch policistů - tak se musíme vrátit k našemu hlavnímu hrdinovi, policistu Gregorovi, který své hlášení na Nejvyšším st. zastupitelství podává z důvodu - prý jeho lidské morální povinnosti a smyslu pro spravedlnost - zatočit s korupcí v zemi. ( Co na to, že později audit ukazuje, že na kraji k žádné korupci nedošlo):-). A tak si ten bývalý policista, L. Gregor, zajede na to Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, je tedy okamžitě přijat panem náměstkem Střížem, který okamžitě kauzu předává do Ústí, kam ovšem místně vůbec nespadá - vezme-li se v potaz, že se mělo jednat podle udání policisty Gregora ke korupci ve stř. Ćechách......a případu se ujímá JUDr. Bradáčová - za jejímž pozadím už čeká její věrný druh, partner - policista Vincenz , který se stává vyšetřovatelem v kauze DR. :-). ( Stále podotýkám, že vše mapuje Zdeněk Koudelka.a všechna fakta mnou podávaná, stojí na pevných základech sdělení člověka, který se kauzou hlubinně zaobírá a poctivě - s lidským rozměrem ji veřejnosti osvětluje. Mně se tím potvrzuje to všechno, co jsem už ve věci MUDr. Davida Ratha před lety uváděla, moje vnímání celé kauzy jako nebetyčné špíny vykonané na člověku - v rámci mocenské a ambiciozní hry všech zúčastněných).

Z celého vyplývá jediné - a to právě konstatuje právník Koudelka, že k tomu, aby se ústecká st.zástupkyně JUDr. Bradáčová, mohla stát vrchní státní zástupkyní v Praze a naplnit kromě své ambice i vizi nejvyššího státního zástupce, Pavla Zemana, bylo nutné učinit nezbytné kroky, ( A musela to být kauza jako hrom. Společensky silně atraktivní, mediálně skvěle uchopitelná. Vzpomínáte si, jak po vypuknutí kauzy - roku 2012 je paní Lenka Bradáčová denně v médiích? Jak její hvězda obrovskou rychlostí stoupá? :-) K tomu všemu posloužil "poslíček-bonzák" - v podobě bývalého policisty Gregora. Figurka, která se hodila k ruce paní Bradáčové, které asistoval milenec a druh, vyšetřovatel Vincenc. Gregora tedy paní Bradáčová vysílá na Nejvyšší státní zastupitelství - za vědomí nejvyššího státního zástupce, Pavla Zemana, kde je už dopředu předjednána audience u náměstka Stříže.

Gregor uvedl, že kauzu nehlásil ve stř. Čechách, kam místně spadá, protože prý měl strach ze známosti MUDr. Ratha se šéfem místní kriminálky, ale později právě tento šéf vypověděl, že se s MUDr. Rathem zná jako s hejtmanem a o žádný kamaráčoft se nejedná. ( No, je pochopitelné, že pan Gregor něco na vysvětlení jistě říci musel). :-)

A tak nám kauzu od samého začátku dělá Ústí, paní Bradáčová a vyšetřovatel Vincenc. Jak výše uvádím a shledávám jako velmi důležité připomínat - obhajoba v kauze DR mnohokrát upozorňovala na tyto skutečnosti, které svědčí z podjatosti, ale nikdy nebyla vyslyšena. Včerejší jednání přineslo však jistý malý posun a já se tedy dostávám k nejdůležitějšímu - a to ke včerejšímu jednání odvolacího soudu.

Včera byl tedy přizván k výpovědi bývalý policista Gregor.

Zopakoval to, co už je známo. Na jeho vysvětlování, proč jel přímo do Brna - na Nejvyšší státní zastupitelství, vznáší předseda odvolacího senátu, Pavel Zelenka, dotaz, ve kterém zaznívá velký údiv a který pokládám v rámci spravedlnosti za velmi důležitý:

Ze slov soudce Zelenky: " Já pracuji v justici už 40 let a ještě se mi nestalo, aby někdo oznamoval trestnou činnost přímo u prvního náměstka nejvyššího státního zástupce. Je to dost ojedinělý případ. To setkání jste si nějakým způsobem předjednal, nebo jste jel do Brna a tam vás někdo přijal?"

Není složité odpovědět si na soudcův dotaz:-).

Setkání podle skvělého rozboru právníka a vysokoškolského profesora, pana Zdeňka Koudelky, předjednala JUDr. Lenka Bradáčová- kterou tento špinavý počin posunul kupředu na cestě k dosažení vysněné mety, vynesl jí hluboké uznání naší spravedlivé společnosti, která od té doby pojímá JUDr. Bradáčovou jako jednu z nejrespektovanějších veličin a jednu z nejvlivnějších žen země.

Tolik tedy k tomu velmi významnému "údivu" - předsedy odvolacího senátu, Pavla Zelenky, který tím směrem k veřejnosti vyslal významný podnět k zamyšlení a přehodnocení dosavadního - veřejností nespravedlivě posuzovaného případu MUDr. Davida Ratha, ve kterém došlo k nechutné manipulaci stran médií, justice i politické reprezentace.

Na úplný závěr shledávám jako nutné připomenout, že až děsivě vyznívá role státních zastupitelství - jakožto nekontrolovatelným státním orgánem, který si dle vlastního uvážení přehrává různé kauzy a v podstatě určuje, kdo "půjde" a kdo ne.

Autor: Beata Krusic | středa 19.6.2019 14:02 | karma článku: 22.37 | přečteno: 858x

Další články blogera

Beata Krusic

Jak mi symfonický metal otevřel obzory

Po vyslechnutí světoznámé písně z Weberova slavného muzikálu "Fantom opery" - od metalové skupiny Nightwish, jsem se znova utvrdila v tom, jak je nutné hledat...

18.7.2019 v 9:40 | Karma článku: 10.39 | Přečteno: 263 | Diskuse

Beata Krusic

Do kostela Boha hledat nechodím

A kam tedy chodím, když v Něj hluboce věřím? No přeci do přírody, do svého těla, k lidem, k umění...

17.7.2019 v 8:51 | Karma článku: 12.16 | Přečteno: 424 | Diskuse

Beata Krusic

Z Bronxu - Hip Hop za Maryčkou Magdonovou...

Když už jsem se minule dokutálela až k daleké Jamajce a vyznala se z lásky k hudebnímu stylu - Reggae, budu muset přiznat i další svou hlubinnou sympatii ke stylu, který má s Jamajkou také co do činění.

16.7.2019 v 11:31 | Karma článku: 6.36 | Přečteno: 321 | Diskuse

Beata Krusic

Jak mi "pan Jamajka" ukázal pohodu...

Když jsem podruhé navštívila podnik La Macumba, takový docela známý latino club na pražském Andělu, byl to pro mírně vypjatý večer, který ovšem skončil úžasnou pohodou.

14.7.2019 v 9:07 | Karma článku: 10.26 | Přečteno: 428 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Katerina Kaltsogianni

Jo, jo, desítky nejsou žádná legrace

Sedím v Larisse v kavárně, leje jako z konve a já mluvím s českými kamarádkami o všem možné, když najednou slyším dva chlapíky, jak mě v řečtině hodnotí. Nebylo to poprvé, ale tentokrát jsem se fakt jen tak tak udržela.

18.7.2019 v 16:18 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 73 | Diskuse

František Skopal

Pohádky nelžou! Bytosti přírody existují!

Kdo vlastně jsou a kde se skrývají zmiňované přírodní bytosti? Opravdu existují, nebo je to všechno jen výmysl?

18.7.2019 v 14:40 | Karma článku: 4.26 | Přečteno: 136 | Diskuse

Michal Pohanka

Krize střevního věku aneb Defekace bez legrace!

S úlevou saháte na kliku od kabinky wc, již jste skoro zachráněni a vysílené svěrače tudíž povolují, klakson troubí, kabel už není ani v poslední zatáčce, ale sprintuje cílovou rovinkou, když vtom... zalomcujete a ZAMČENO!!!

18.7.2019 v 14:34 | Karma článku: 15.82 | Přečteno: 287 | Diskuse

David Dvořák

Ursula a otázka společné EU armády.

Po nástupu Ursuly von BT (Bundeswehr Terminator) do čela EK se experti v otázce budování společné EU armády v názorech rozdělili na dvě zhruba stejně početné skupiny.

18.7.2019 v 13:13 | Karma článku: 12.39 | Přečteno: 167 | Diskuse

Mário Oláh

Mágia nového aeónu: Luciferiánsky nagualizmus

Luciferiánsky nagualizmus je magický smer modernej éry vychádzajúci z mágie dávnych žrecov starého Mexika a okultných a iných umení.

18.7.2019 v 11:46 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 28 |
Počet článků 431 Celková karma 17.61 Průměrná čtenost 1111

Chci psát otevřeně své názory. B.K.

Seznam rubrik

Oblíbené články

více

Najdete na iDNES.cz